Een behandelaar draagt er iedere dag aan bij dat de cliënt zo optimaal kan functioneren in het dagelijks leven. Wat betekent dat precies? Wat is een behandelaar en wat doet een persoon in deze functie allemaal? Het functieprofiel van een behandelaar in de ouderenzorg is veelzijdiger dan je denkt.

Wat is een behandelaar voor ouderen?

Zorg voor ouderen is meer dan verplegen en verzorgen. Welzijn en kwaliteit van leven heeft per slot van rekening met meer dan alleen fysieke, medische zorg te maken. Deze aspecten zijn onmisbaar, maar zeker niet de enige werkzaamheden die voor de meeste cliënten nodig zijn.

Behandelaars buigen zich daarom over complementaire zorg zoals fysiotherapie, logopedie, psychologie en maatschappelijk werk. In de ouderenzorg is behandelaar dan ook een brede term, waar allerlei beroepen onder vallen. Voorbeelden zijn:

Naast behandelaren en hoofdbehandelaren wordt er bovendien samengewerkt met specialisten, zoals apothekers, zorgadviseurs, neurologen, huidartsen/dermatologen en maatschappelijk werkers. Als er binnen de organisatie een specialist ouderengeneeskunde is, zal de behandelaar daar ook mee samenwerken.

 

Functieomschrijving van een behandelaar

Vanwege de diversiteit aan functies, verschilt het altijd wat precies jouw taken en verantwoordelijkheden zullen zijn. Dat ligt maar net aan de organisatie waar je werkt en aan wat cliënten nodig hebben. Hoe dan ook is het belangrijk dat jij over de volgende capaciteiten beschikt:

Ongeacht wat voor soort behandelaar jij precies bent: jij onderzoekt, behandelt en begeleidt je cliënten op basis van een diagnose en behandelaanvraag. Je stelt in overleg met de cliënt een behandelplan op en werkt aan de hand van dit plan. Daarnaast geef je advies, informatie en instructie aan cliënt, familieleden en collega’s.